HOLLAND ART EXHIBITION

Dutch painters, sculptors and photographers by Art Gallery Voûte, Schiedam the Netherlands, in conjunction with Dutch companies

hollandartexhibition.com

Ton Voortman | Bronze & Aluminium sculptures


Ton Voortman
beeldt de vrouw uit in al haar kracht. De spanning tussen vorm en emotie kenmerken zijn beelden van brons en aluminium. In 2007 begon Ton Voortman met zijn beeldenserie "Associaties in Brons". Het concept van deze beelden is volkomen anders dan zijn eerdere beeldenreeks ‘Gratiën en Zinnebeelden’, maar zijn stijl blijft duidelijk herkenbaar. Ton Voortman (Rotterdam 1948) studeerde in 1969 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam. Uit onbestemde onvrede stopt hij in 1973 met beeldhouwen, vijfentwintig jaar later hervat hij naast zijn werk als art-director zijn oude handwerk. In de daarop volgende jaren neemt het beeldhouwen weer een steeds belangrijker plek in en sinds 2005 is hij volledig werkzaam als beeldhouwer.

 

For more information about the art of Ton Voortman, please contact Artipico Art Gallery: tel +31(0)6 51922582 or use the contact form.

Ton Voortman (1948) graduated in 1969 from the Academie voor Beeldende Kunsten (Academy of Visual Arts) in Rotterdam. Out of a vague sense of dissatisfaction he gives up sculpting in 1973, but 25 years later he resumes his old craft while continuing to work as an art director. In the following years sculpting starts to assume a more and more important role in his life and since 2005 he is working exclusively as a sculptor.

In 2010 he introduces his series ‘Associations in Bronze’. The concept of these sculptures is completely different from his earlier series “Graces and Symbols’, but his style remains clearly recognizable. ‘The Red Carpet’ is another step in his search for the invisible while the sculpted female form continues to play an important role.

For more information about the art of Ton Voortman, please contact Artipico Art Gallery: tel +31(0)6 51922582 or use the contact form.

Ton Voortman

Ton Voortman | La Grande Horizontale | Bronze | 118 cm | Price on request

Holland Art Exhibition London
Holland Art Exhibition London
Holland Art Exhibition London
Holland Art Exhibition London
Holland Art Exhibition London
Ton Voortman

Ton Voortman | Zit als gegoten | Bronze | 160 cm | Price on request

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands